Categories
Filter
Choose size
Categories
Payment solution

Safety gloves


Size: 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL
Hand external size in cm: 17,5-20 20-22,5 22,5-26,5 26,5-28 28-31,5

 


Sort by:

Grebe Green nitrile gloves 10 33cm length
1.59 EUR+VAT

Sort by:

A Védőkesztyűkön Elhelyezett Piktogramok

Mit jelentenek a különféle piktogramok?

 

1. Mechanikai vizsgálatok jelölései (MSZ EN 388)

 Kalapácsjel:

Kalapács jel
A kalapácsjel alatt található 4 szám jelenti, hogy milyen vizsgálatokat végeztek el, és ennek során milyen szintű védelmet biztosít a védőkesztyű viselőjének.
Amelyik helyen X áll azt a vizsgálatot nem végezték el, vagy nem felel meg az előírt követelmény minimális előírásainak.

Az EN 388 szabvány minden típusú védőkesztyűre vonatkozik, amely a fizikai és mechanikai agressziókat illeti, úgy, mint a kopást, az átlyukasztást és a szakadást.

EN 388 - Mechanikai követelmények

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

A

Kopásállóság

ciklus szám

100

500

2000

8000

-

B

Vágással szembeni ellenállás

indexszám

1,2

2,5

5

10

20

C

Továbbszakító erő

Newton

10

25

50

75

-

D

Szúrással szembeni ellenállás

Newton

20

60

100

150

-


Vágási vizsgálat: 1050g tömegű fém penge 150 mm magasból való leejtésével 
Antisztatikus vizsgálat: az elektromos ellenállás tesztkövetelménye: 106-109 Ω x cm.

 

Késjel:

kés jel
Jelentése, hogy a védőkesztyűn elvégezték a vágással szembeni ellenállás vizsgálatot leeső éles tárgy esetén.
A vágási vizsgálat 1050g tömegű fém penge, 150mm magasságból való leejtésével történik.

 

2. Veszélyes anyagok elleni védelem

Sugárzás jel:
Sugárzás jel
Ezzel a jellel ellátott védőkesztyűket ionizáló sugárzás és/vagy radioaktív részecskékkel szennyezett területeken használhatjuk. A védőkesztyűt áteresztési vizsgálatoknak és speciális hatásoknak vetik alá. (MSZ EN 421)

Biológiai jel:
Biológiai jel
Ezzel a jellel ellátott védőkesztyűt alávetették egy áteresztési, levegőáramlási tesztnek.
Ez bizonyítja a mikroorganizmusokkal szembeni védőképességét. (MSZ EN 374-2)

Csésze jel:
Csésze jel
Víz és enyhe vegyszerekkel szembeni védelmet jelöli. A védőkesztyű áteresztési vizsgálatnak lett alávetve, de nem vizsgálták vegyszerek áthatolásával szemben
(MSZ EN 374-2)

Lombik jel:
Lombik jel
A védőkesztyűn különböző vegyszerekkel szembeni áthatolási vizsgálatot végeztek el. A piktogram alatt elhelyezkedő betűk jelölik, hogy milyen vegyszerekkel vizsgálták a védőkesztyűt.
A jelölt vegyszerek min. 60 percig nem hatolták át a védőkesztyűn. A vizsgáló vegyszerek felsorolását és azok betűjelzését az alábbi táblázatban mutatjuk be.

A védőkesztyűk vizsgálatához használt vegyszerek listája és betűkódja. (MSZ EN 374-3)

Betűkód Vegyszer Cas szám Osztály
A Metanol 67-56-1 Primer alkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitril 75-05-8 Nitril alkotóelem
D Diklorometán 75-09-2 Klórral telített paraffin
E Szén diszulfid 75-15-0 Szerves összetevőt tart. kén
F Toluol 108-88-3 Aromás szénhidrogén
G Dietilamin 10-989-7 Amin
H Tetrahidrofurán 109-99-9 Heterociklusos és éter összetevő
I Etil acetát 141-78-9 Észter
J n-Heptán 142-85-5 Telített szénhidrogén
K 40% nátrium hidroxid 1310-73-2 Szervetlen bázis
L 96% kénsav 7664-93-9 Szervetlen ásványi sav